Bula in armata.
– Bula, ce este patria?
– Nu stiu.
– Esti prost. Vasile ce este patria?
– Patria este mama mea.
– Corect. Bula ce este patria?
– Patria este mam lui Vasile.
– Idiotule, patria este si mama ta, ai inteles?
– Inteles.
– Ce ai inteles?
– Ca sunt frate cu Vasile.

Similar Posts