culoare

  • Eu cand ma nasc sunt negru

    - Eu cand ma nasc sunt negru, cand ma sperii sunt negru, cand mi-e frig sunt negru, cand ma infurii sunt negru, cand mor sunt…