sergent

  • Un politai statea intr-o intersectie mare

    Un politai statea intr-o intersectie mare, pe bulevardul Magheru, si conducea circulatia, gesticuland si fluierand foarte elegant. La un moment dat, apare masina militiei, cu…